7. syys, 2022

Arktinen, haluttu ja kiistelty alue

Ilmaston muutos lisää epävarmuustekijöitä.

Arktisen alueen ilmastonmuutos tuo haasteita niin turvallisuuden kuin mineraalien osalta.

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Kanada, Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat. Ilmastonmuutoksesta johtuva merireittien avautuminen merkitsee useiden päivien säästöjä rahtiliikenteelle. Liikenteen lisääntyessä alkaa myös saasteet lisääntymään Arktisella merialueella. On myös muitakin näkökohtia joita voisi tarkastella.

US Geological Survey on arvioinut, että alueella saattaa olla 90 miljardia tynnyriä öljyä ja jopa 1 biljoona dollaria harvinaisia maametalleja. Myös runsaasti kalastusta, joka tuottaa noin 500 miljoonan dollarin arvosta saaliita vuodessa, on runsaasti.

Venäjä on lisännyt rahtiliikennettä Arktisella alueella, Erään lehtiartikkelin mukaan olisi liikenne alueella lisääntynyt 30%. Kiina haluaa myös hyödyntää alueen rikkauksia sekä tehostaa sotilaallisia valmiuksia alueella. Kiinan vaatimus olla osana Arktista tutkimus ja kehitystyötä ei ole oikea. Kiinalla ei ole osaa Arktisiin vesi- ja maa-alueisiin.

Venäjä on avannut alueella sotilaskohteitaan. Alue on merkittävä, Kiinan ja Venäjän mahdollinen yhteistyö Arktiselle alueella on selkeä turvallisuusriski. Kiinan pääsy arktiselle alueelle mahdollistaisi alueen käytön maailman laajuiseen kybersodankäyntiin.

Arktisen alueen suvereenius jos menetetään on se uhka myös koko Euroopalle ja maailmalle. 

Kanada sijoittaa 4,9 miljardia dollaria hypersoonisiin ohjuksiin sekä kaluston modernisointiin turvatakseen kansalaisiaan. Kanadassa on huomattu Arktisen alueen strateginen kehitys.

Yhdysvallat aikoo perustaa arktiselle alueelle oman suurlähettiläänsä, Nato on myös reagoinut tilanteeseen päivittämällä Arktista suunnitelmaa. 

Arktisen alueen esiintymät tulevat olemaan näille rosvovaltioille asia, josta taistellaan neuvottelupöydän ääressä. Sopimuksia tuskin tullaan noudattamaan. Arktinen alue tulee olemaan jatkossa leimahduspiste.

Tälle suuntaukselle mitä Venäjä ja Kiina nyt ajaa ,tulisi laittaa ehdoton kielto, sekä poistaa Venäjä Arktisesta neuvostosta. Venäjän ja Kiinan yhteistyö on globaali uhka maailman rauhalle.

KariX