5. marras, 2022

Kun huoltovarmuus lisääntyy, niin turvattomuus vähentyy

Suomi tekee oman Jaakobin-paininsa jo seuraavan talven aikana. Silloin asetetaan askelmerkit sille, että saamme oman energiatuotantomme kestävän kehityksen mukaisesti riittämään kansamme tarpeeseen.

Turpeen käyttöön ottamisesta uudestaan energiantuotantoon kiistellään sen takia, onko kyseessä uusiutuva energiavara vai ei. Joistakin asioista joudutaan joustamaan, kunnes olemme saaneet oman fossiilittoman energiantuotannon sille tasolle, ettemme ole mitenkään muista valtioista riippuvaisia.

Norja on ilmoittanut luopuvansa uusien polttoainemoottoriautojen käyttämisestä vuoteen 2025 mennessä, mutta ei se ole ilmoittanut luopuvansa öljyn poraamisesta.

Ruotsissa Vattenfall ilmoitti 30.6.2022 allekirjoittaneensa St1:n kanssa aiesopimuksen koskien fossiilittoman arvoketjun kehittämistä synteettisen sähköpolttoaineen tuotantoa varten. Vattenfall kehittää Ruotsin länsirannikolle merituulivoimalla toimivan vetyvoimalaitoksen, jossa ryhdytään tuottamaan fossiilitonta vetyä lentoliikenteelle vuodesta 2029 alkaen. Ruotsin lupaus v 2005 luopua öljystä vuoteen 2020 mennessä on vielä toteutumassa.

Tarvitsemme turvetta varmuusvarastointitarkoituksessa, sekä vähintään poikkeavissa oloissa energiatuotantoon, kunnes saamme kehitteillä olevista uusista energiatuotannon ratkaisuista, kuten tuuli- ja aurinkovoimalakylistä ja biovoimaloista puuttuvan osan Suomen energiatalouden omavaraisuutta vesi- ydinvoimaan pohjautuvassa energiataloudessa.

Saksan aiempien vuosien kaltaisella päätöksellä lopettaa ydinvoiman käyttäminen kokonaan, meidän kansantaloutemme olisi romahtanut. Ilman sähköä lähes kaikki yrittämistoiminta on mahdotonta, ja suomen olosuhteissa kylmyyteen voi talvella kuolla.

Euroopassa koetaan energiaturvattomuutta lähestyvän talven takia.

Suomi on vihreän kullan maa, sillä metsämme kasvaa nopeammin kuin sitä hakataan. Kasvava metsä on myös uusituvan energian lähde, sillä metsä tuottaa myös energiapuuta joka raivauksella. Mielestäni myrskytuhopuiden korjaukseen tulee ryhtyä varautumaan entistä suunnitelmallisemmin, sillä tästäkin saadaan energiapuuta parantamaan meidän huoltovarmuuttamme.

Fingrid, jonka päätehtävä on kehittää suomalaista sähkönsiirtoverkkoa, ilmoitti 12.10 (Talouselämä), että jättää perimättä kantaverkkomaksuja kuudelta kuukaudelta vuoden 2023 aikana alkaen jo tulevasta joulukuusta. Arvelen muidenkin sähkönjakeluyhtiöiden kuin Savon Voiman jättävän kriittisten kuukausien osalta perimättä jopa sähkönkulutusta kalliimpia sähkönsiirtomaksuja.

Yrittäjää ja tavallista kuluttajaa ei kannata tappaa myymällä ja siirtämällä sähköä suurella voittoprosentilla.

Nyt myös riittävät työntekijälle ja yrityksille kohdistuvat veronkorotukset. Maksetaan myös jokainen maksut yrittäjille ajallaan. Jos yrityksiä joutuu näistä syistä maksuvaikeuksiin ja sitten vielä kaatumaan, on kyse koko yhteiskunnan heikentymisestä verotulojen vähennyttyä.

Verotulot kun ovat turvallista talouden huoltovarmuutta.